Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy

Abstrakt