Hodnocení zdrojů znečištění a jejich vliv na rekreační potenciál vody v městském prostředí

Abstrakt