Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy (od historie po současnost)

Abstrakt