Gamaspektrometr

Přístroj pro stanovení širokého spektra radionuklidů ve složkách životního prostředí, včetně umělých radionuklidů, které mohou pocházet z provozu jaderných elektráren.