Kapalinový chromatograf Agilent 1290 s hmotnostním spektrometrem Sciex X500R QTOF

Přístroj pro velmi citlivou analýzu organických mikropolutantů (subnanogramová množství).