Kapalinový chromatograf SCIEX Exion LC AD system s hmotnostním detektorem Triple Quad 7500

Přístroj pro velmi citlivou analýzu organických mikropolutantů se zaměřením na detekci a stanovení širokého spektra stávajících i nových znečišťujících látek ve složkách životního prostředí, zejména v hydrosféře, a to ve velmi nízkých (subnanogramových) koncentracích.