Kapalinový scintilační spektrometr Quantulus GCT 220V

Přístroj s vysokou citlivostí pro měření velmi nízkých aktivit alfa a beta zářičů, využívaný především pro detekci velmi nízkých objemových aktivita tritia v podzemních, povrchových a srážkových vodách.