RT-qPCR

Přístroj je určen pro kvantitativní detekci mikroorganismů (bakterií, virů apod.) založené na amplifikaci genových úseků nukleových kyselin specifických pro hledaný organismus.