Zařízení na elektrolytické nabohacení tritia

Unikátní zařízení pro elektrolytické nabohacování tritia umožňuje stanovení velmi nízkých objemových aktivit tritia např. v podzemních vodách.