Vysychání toků a biodiverzita tekoucích vod: vliv přírodních podmínek a antropogenních zásahů