Využití metod dálkového průzkumu Země pro monitoring stavu a kvality koupacích míst v České republice

Pozadí projektu

Současný způsob monitoringu stavu a kvality koupacích vod na území České republiky je založen pouze na kombinaci laboratorního hodnocení bodových vzorků a vizuálního posouzení na místě odběru. Tato šetření jsou z důvodů finanční a časové náročnosti prováděna s maximální četností jednou týdně, na některých sledovaných lokalitách však pouze jednou měsíčně. Je tedy zřejmé, že monitoring v řadě případů neposkytuje dostatečný přehled o heterogenitě a vývoji v čase v rámci sledované vodní plochy. Rovněž nejsou v hodnocení zdaleka zahrnuty všechny vodní plochy využívané pro koupání.

Cíle a metodika projektu

Cílem řešeného projektu je pomocí kombinace družicových dat získaných z volně dostupných výsledků programů pro snímání zemského povrchu a dat získaných z terénních a laboratorních šetření nalézt za použití relevantních metod, GIS a statistických nástrojů vzájemnou korelaci mezi a následně vhodnou interpretací popsat zobecněný vztah mezi nimi. Díky některým vlastnostem dat získaných z dálkového průzkumu Země (aktuálnost, plošný rozsah a opakovatelnost prováděných analýz), tak může být dosaženo relativně nenáročného monitoringu stavu koupacích vod v rámci celé ČR bez nutnosti přímého kontaktu se sledovanými lokalitami.

Více o projektu ZDE.