Využití monitoringu odpadních vod jako nástroje včasného varování před vznikem epidemiologické situace

Cílem projektu je vytvoření strategie včasného zachycení varovného signálu nastupující epidemiologické situace v ČR a jeho lokalizace. Tato strategie může být účinným nástrojem bezpečnostního systému a krizového řízení ČR pro prevenci epidemického šíření závažných onemocnění. Projekt je řešen v letech 2021–2022, poskytovatelem podpory je Ministerstvo vnitra v rámci Bezpečnostního výzkumu České republiky.

Metodika projektu

Základem by měl být systematický monitoring komunálních odpadních vod (OV) za účelem detekce vhodných rizikových mikrobiologických agens a biomarkerů (neopterin) vylučovaných do odpadních vod. Součástí řešení projektu je proto i optimalizace metody detekce rizikových mikrobiologických agens (SARS-CoV-2, virus hepatitidy A, aj.) v odpadních vodách pomocí polymerázové řetězové reakce, včetně účinné separace. Tato metoda, vyvinutá v rámci projektu, je využita pro získání jedinečných dat pilotního monitoringu výskytu SARS-CoV-2 v odpadních vodách, ze kterých návrh strategie sledování odpadních vod vychází. Tato strategie je v případě potřeby využitelná i pro jiná biologická agens vylučovaná do odpadních vod.