Vývoj metod a přístrojů pro zpřesnění celoroční bilance výparu

Cílem projektu je vývoj cenově dostupného referenčního břehového výparoměru a jeho nasazení na několika lokalitách v ČR. Projekt je řešen v letech 2019–2021, poskytovatelem podpory je Technologická agentura České republiky.

Pozadí projektu

Pozorované i očekávané dopady klimatické změny ukazují s velkou jistotou na zvyšování teploty nejen na našem území. Z hlediska hydrologické bilance je tento jev podstatný zejména kvůli zvyšování výparu, které negativně ovlivňuje dostupnost vodních zdrojů.

Cíle projektu

Projekt je zaměřen na vývoj cenově dostupného referenčního břehového výparoměru, který umožní automatické měření výparu z volné vodní hladiny. Součástí řešení je testování optimálního nastavení parametrů výparoměrů i osazené techniky. Výsledky měření bilance výparu budou využit pro účely řízení a plánování vodních zdrojů v ČR.

Metodika projektu

Jsou testovány a kombinovány různé materiály, zařízení a přístroje tak, aby bylo dosaženo požadované přesnosti měření výparu při nízkých nákladech na pořízení.