Externí databáze a informační zdroje knihovny

Knihovna VÚV TGM, v. v. i., zpřístupňuje citační databáze Web of Science a Scopus. Databáze jsou zpřístupněny v rámci projektu CzechElib.


Přístup je umožněn pouze zaměstnancům ústavu a registrovaným čtenářům knihovny VÚV TGM. Využívání těchto zdrojů se řídí podmínkami definovanými v příslušných licenčních smlouvách.