Základní informace

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, byl zřízen jako jeden z prvních vědeckých ústavů v samostatné republice Čechů a Slováků. Ústav byl založen jako Státní ústav hydrologický usnesením ministerské rady z 9. prosince 1919. Po roce 1989 byl ústav převeden do působnosti nově vzniklého Ministerstva životního prostředí a od roku 1993 začal fungovat jako jeho příspěvková organizace. Jako veřejná výzkumná instituce byl VÚV TGM zřízen opatřením č. 12/06 Ministerstva životního prostředí o vydání zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce ze dne 12. prosince 2006. Do Rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl ústav zapsán dne 1. ledna 2007.