Drogy v komunálních odpadních vodách

Drogy doprovázejí lidstvo od nepaměti. V naší současné společnosti se drogová závislost stala závažným problémem. Řadu velmi zajímavých a zcela objektivních informací o spotřebě drog přináší analýza komunálních odpadních vody rámci epidemiologického přístupu k odpadním vodám (wastewater-based epidemiology – WBE). Laboratoř oddělení hydrochemie VÚV TGM stanovuje vybrané nelegální drogy a další látky v odpadních a povrchových vodách.

Komunální odpadní vody jsou bohatým zdrojem informací o populaci, která tyto vody produkuje. Tzv. epidemiologický přístup k odpadním vodám (WBE – wastewater based epidemiology) je uplatněn i pro sledování nezákonných, ale i zákonných látek (drog). V laboratořích oddělení hydrochemie jsou od roku 2012 zavedeny metody na stanovení metamfetaminu, amfetaminu, extáze, kokainu a jeho metabolitů, THC, heroinu, morfinu, LSD, syntetických opioidů užívaných k léčbě závislosti (metadon), některých léčiv (fentanyl, diazepam), nových psychoaktivních substancí i na stanovení metabolitů nikotinu a ethanolu. Pro sledování jsou odebírány především 24 hodinové slévané vzorky na přítoku na ČOV. Pokud je známý počet obyvatel napojených na příslušnou ČOV a denní průtok odpadní vody v době odběru vzorku, můžeme po přepočtu na ng/den/1000 obyvatel monitorované oblasti mezi sebou porovnávat.

Více se o této problematice a konkrétních výsledcích dočtete zde.