Ekotoxikologický stav vod

Vyvíjíme nástroje a metody pro hodnocení stavu vod z ekotoxikologického pohledu zohledňující účinky různých skupin ve vodním prostředí nežádoucích látek (toxikanty, mutageny, endokrinní disruptory) a efekty jejich směsí.