Exkurze pro veřejnost

Rádi byste se zblízka seznámili s našimi moderními i historickými přístroji, prohlédli si často nevšední pracoviště včetně unikátní modelové haly a dozvěděli se poslední výsledky našich běžících projektů? Mimo den otevřených dveří jsme k dispozici nejen školám, ale i zájemcům z široké veřejnosti. Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

Vzhledem k pandemické situaci musí mít návštěvníci v souladu s platným nařízením vlády po celou dobu prohlídky ve vnitřních prostorách nasazenu ochranu dýchacích cest (ústa i nos), a to ve formě respirátoru třídy min. FFP2/N95 (bez výdechového ventilu) nebo nanoroušku. Dále se návštěvníci si při vstupu do areálu VÚV TGM musí prokázat dokladem o ukončeném očkování, případně platným PCR testem (věk pod 18 let, zdravotní kontraindikace, neukončené očkování). Při prohlídce doporučujeme dodržovat vzájemné odstupy min. 1 metr.