Prohlídkový okruh po pracovištích VÚV TGM

Společně se krátce seznámíme s historií instituce založené již roku 1919, nad mnohametrovými fyzikálními modely ve velké hydraulické hale si řekneme něco k modelování změny klimatu a dopadu na budoucí vodní zdroje, pověnujeme se samotným modelům včetně Děčínského plavebního stupně a Trojské kotliny, zamíříme do unikátního, 150 m dlouhého tárovacího žlabu, kde se kalibrují vodoměrná zařízení, navštívíme mikrobiologickou a analytickou laboratoř, kde hledáme například rezidua drog či virus způsobující covid v pražských odpadních vodách, doslova přičichneme k čistírenským technologiím, dotkneme se radiologického rozboru vod včetně „měděných pícek“, podíváme se do akvárií k rybářům a skončíme u výparoměrné stanice, jedné ze 3 v Česku. Prohlídka trvá dle velikosti skupiny a počtu navštívených pracovišť 60 až 90 minut a je vzhledem k historickému založení budov bariérová. Na exkurzi se můžete objednat zde.

!!! Pozor – do otevření návštěvnického centra na podzim 2024 jsou exkurze do VÚV TGM s výjimkou posluchačů profilových vysokých škol pozastaveny. Děkujeme za pochopení. !!!

Více fotografií z exkurzí zde.