Geografické informační systémy, informační technologie

Geografické informační systémy, informační technologie, zpracování, vyhodnocení a interpretace dat je v současné době nezbytnou a nedílnou součástí výzkumu. V rámci výzkumných aktivit VÚV TGM, v. v. i., se v této souvislosti jedná o dvě základní skupiny činností – o činnosti spočívající v oblasti vývoje nových informačních nástrojů (systémů, aplikací, programů, internetových portálů a interaktivních aplikací) a jejich následné aplikace a o činnosti podpůrné (zajišťování datové a informační základny pro výzkumné aktivity naší instituce).

Vybavení

Software ArcGIS ESRI

Software pro sběr, správu, prostorovou analýzu vektorových a rastrových dat a jejich publikaci

Více
Vybavení

Software R

Nástroj pro výpočty převážně statistického charakteru a jejich vizualizaci

Více