Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu

Projekt je řešen v letech 2018–2022, poskytovatelem podpory je Ministerstvo kultury České republiky v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II).