Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu

Projekt je řešen v letech 2018–2022, poskytovatelem podpory je Ministerstvo kultury České republiky v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II).

Východiska a cíle projektu

Cílem řešení projektu je vytvoření metodiky pro hodnocení specifické skupiny památek průmyslového dědictví – historických vodohospodářských staveb. Metodický postup přispěje k správné identifikaci, systematické dokumentaci a nastavení objektivních hodnotících kritérií vodohospodářských objektů v kontextu jejich časoprostorového vývoje, a to na základě interdisciplinárního přístupu.

Metodika a přínos

Za účelem nastavení a ověření navržených metodických postupů hodnocení a pro komparaci vývoje různých typů historických vodohospodářských objektů v rozličných přírodních a socioekonomických podmínkách je ve vybraných pěti pilotních územích prováděn systematický terénní průzkum a analýza příčin vývoje těchto objektů v čase, archivní průzkum, dokumentace technického stavu vybraných objektů.

Výstupy projektu budou významným přínosem pro další výzkumné činnosti, pro záchranu, obnovu, ochranu, příp. definování nového využití tohoto specifického typu památek industriálního dědictví.

Podrobnosti o projektu se dozvíte ZDE.