INSPIRE

INSPIRE je evropská Směrnice, která zjednodušeně říká, jaká má být podoba prostorových dat tak, aby byla použitelná pro všechny uživatele.

I když evropské Směrnice se netěší veliké oblibě, je minimálně velká výzva vytvořit jednotné datové modely napříč evropskými zeměmi tak, aby si spolu všichni “rozuměli” a mohli si vzájemně sdílet, vyměňovat a srovnávat data. Proto je tato Směrnice dobrým prvopočátkem tohoto snažení. VÚV TGM, v.v.i. je hrdým pověřeným subjektem pro několik datových sad podléhajících této Směrnici. Naším úkolem je plnit požadavky této Směrnice ve vybraných oblastech vodního hospodářství.