Zhodnocení potenciálu břehové infiltrace na lokalitě Ivančice

Projekt byl řešen v letech 2019–2020, poskytovatelem podpory byl Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice.

Publikace

Pracujeme na nich

Publikační výstupy jsou očekávány v pokročilejší fázi řešení projektu

Více