Simulace dopadu revitalizace meandru Jordánu na řece Orlici na režim přilehlého kvartérního kolektoru

Velmi urgentní výzvou vodohospodářských organizací v České republice je problematika zadržování vody v krajině. Jedna z iniciativ podniku Povodí Labe je revitalizace meandru Jordán na toku Orlice. Projekt je řešen v letech 2019–2021 rámci interní grantové podpory VÚV TGM.