Hydrobiologický rozbor

Naše hydrobiologická pracoviště nabízejí rutinní i speciální hydrobiologické analýzy povrchových, podzemních a pitných vod zaměřené na analýzy druhové struktury a kvantity fytoplanktonu, včetně odběru vzorků. V povrchových vodách jsou prováděna stanovení fytoplanktonu, biosestonu, planktonních sinic, fytobentosu, nárostů a makrozoobentosu. Dále provádíme stanovení fotosyntetických pigmentů autotrofních mikroorganismů ve vzorcích vod a nárostů (chlorofyl-a a feopigmenty).

Pro vytvoření poptávky nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.