Laboratorní služby

Laboratoře VÚV TGM jsou zaměřeny na široké spektrum analýz složek životního prostředí. Provádíme rutinní i speciální chemické, mikrobiologické, hydrobiologické, ekotoxikologické a radiologické analýzy a odběry různých typů matric. Nabízíme komplexní přístup při řešení vodohospodářských problematik, a to od přípravy návrhu projektů, vlastního řešení až po jejich vyhodnocení. Zároveň poskytujeme poradenskou, konzultační a expertní činnost. Laboratoře mají zavedený systém kontroly kvality podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Potřebujete znát přesnou cenu služby a čas jejího vyhotovení? Pošlete nám dotaz a nejpozději do 48 hodin obdržíte odpověď. Děkujeme za Váš zájem!