Mikrobiologický rozbor

V oblasti mikrobiologických analýz laboratoř provádí stanovení koliformních bakterií, fekálních koliformních bakterií, Escherichia coli, enterokoků, kultivovatelných mikroorganismů (jako indikátorů organického znečištění), salmonel a Clostridium perfringens ve všech typech vod a v dalších složkách životního prostředí. Dále nabízí speciální stanovení, např. stanovení asimilovatelného organického uhlíku, antibiotické rezistence bakterií nebo detekci vybraných mikroorganismů metodou RT-qPCR.

Pro vytvoření poptávky nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.