Odběry a předúpravy vzorků

Laboratoře VÚV TGM disponují vlastními kvalifikovanými vzorkaři, kteří jsou schopni zajistit akreditované a/nebo posouzené odběry vzorků různých typů vod a široké škály dalších složek životního prostředí i technologií pro prováděné analýzy. Odběry vzorků jsou přizpůsobeny účelům vzorkování, pracovníci jsou schopni zajistit odběry vzorků různých typů (prosté nebo časově závislé směsné vzorky), a to vždy podle zavedených standardizovaných postupů. Laboratoře jsou vybaveny pro různé typy předúprav vzorků (lyofilizace, sítování, mletí, extrakce). Podrobně se lze s nabídkou odběrů vzorků různých typů matric seznámit zde.

Pro vytvoření poptávky nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.