Speciální anorganická analýza

V oblasti speciální anorganické analýzy provádíme analýzy široké škály kovů v pitných, podzemních, povrchových vodách a vodných výluzích a dále v pevných matricích. Laboratoř je vybavena atomovými absorpčními spektrometry s plamenovou atomizací a s elektrotermicky vyhřívanou kyvetou (AAS) a emisním spektrometrem s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES).

Pro vytvoření poptávky nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.