Základní chemický rozbor

Laboratoř provádí stanovení základních ukazatelů kvality vod a dalších matric, a to metodami založenými především na ČSN normách. Kromě standardních rozborů jsou pracovníci schopni provádět laboratorní testy a zkoušky podle specifických požadavků zákazníků. Zákazníkům laboratoř nabízí i krácený rozbor pitné vody případně další analýzy podle platné legislativy.