Rozbor pitné vody

Krácený rozbor pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Rozbor zahrnuje:

 • Escherichia coli,
 • intestinální enterokoky,
 • koliformní bakterie,
 • kultivovatelné mikroorganismy při 22 °C a při 36 °C,
 • barva,
 • zákal,
 • pH,
 • elektrická konduktivita,
 • chemická spotřeba kyslíku manganistanem,
 • dusičnany,
 • dusitany,
 • amonné ionty,
 • hliník,
 • mangan,
 • železo,
 • biologické ukazatele (podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., pokud je zdrojem povrchová voda) – mikroskopický obraz: abioseston, bioseston (počet organismů a živé organismy).

Doplňková stanovení:

 • ukazatele radioaktivity – základní rozbor (podle vyhlášky 422/2016 Sb., pokud je zdrojem podzemní voda): radon, celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita beta,
 • volný chlór – orientačně (podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., při úpravě vody chlorací)
 • další ukazatele na přání zákazníka: např. vápník a hořčík (tvrdost vody).

Pro vytvoření poptávky nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.