Rozbor pitné vody

Krácený rozbor pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Rozbor zahrnuje:

 • Escherichia coli,
 • koliformní bakterie,
 • kultivovatelné mikroorganismy při 22 °C a při 36 °C,
 • barva,
 • zákal,
 • pH,
 • elektrická konduktivita,
 • chemická spotřeba kyslíku manganistanem,
 • dusičnany,
 • dusitany,
 • amonné ionty,
 • hliník,
 • mangan,
 • železo.

Na místě odběru lze také stanovit volný chlór, chuť a pach. Pro vytvoření poptávky nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.