Ing. Tomáš Fojtík

Ing. Tomáš Fojtík se narodil v roce 1981 v Praze. Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě. Zde v roce 2008 získal titul bakalář, v roce 2011 pak titul inženýr. Ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v. v. i., pracuje od roku 2004, a to v pozici výzkumného pracovníka oddělení GIS a kartografie;  od roku 2015 je vedoucím tohoto výzkumného oddělení. Od 1. února 2023 byl jmenován do funkce ředitele VÚV TGM.