Neinvazivní a šetrné postupy řešení kvality prostředí a údržby vodních prvků v rámci památkové péče

Hlavním cílem řešení projektu bylo komplexní teoretické a praktické zpracování problematiky kvality prostředí vodních prvků kulturních památek a historických sídel v kontextu památkové péče. Dílčí pozornost byla věnována optimalizaci složení rybích obsádek těchto vodních prvků a jejich množství při zachování požadavků na všechny funkce objektů z pohledu památkové péče a kulturního dědictví. Snahou bylo dohledat a zpracovat informace o rybích osádkách v minulosti a zohlednit je při optimalizaci v současnosti a při zpracování metodiky k této problematice. Projekt byl řešen v letech 2016–2019, poskytovatelem podpory bylo Ministerstvo kultury České republiky v rámci Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a kulturní identity (NAKI II).