Odpady a předcházení jejich vzniku – praktické postupy a činnosti při realizaci závazků Krajského Plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy

Projekt se zabýval problematikou odpadové obslužnosti ve třech typech městské zástavby. Zabýval se přesným vyhodnocením nakládání s komunálními odpady a možnostmi prevence. Projekt byl řešen ve spolupráci s oddělením odpadu MHMP a společností Pražské služby, a.s. v letech 2018–2020, poskytovatelem podpory byl Magistrát hlavního města Prahy v rámci operačního programu Praha-Pól růstu ČR.