Dálkový průzkum Země

Popularita satelitních dat, tedy výsledků nekonvenčních metod dálkového průzkumu Země, v současné době neustále stoupá. Důvody zvyšujícího se trendu jsou nejen jejich charakteristické vlastnosti, ale zejména skutečnost, že v poslední době provozovatelé některých družicových systémů uvolňují svá data do tzv. open source režimu, tedy k volnému využití. Zde je na místě upozornit, že díky velmi časté frekvenci a velkému rozsahu snímání zemského povrchu lze snadno vytvářet poměrné husté časové řady a vytvořit si tak relativně ucelený obraz o vývoji sledovaného objektu či jevu. Z tohoto důvodu je všeobecně na satelitní data pohlíženo jako na nástroj vhodný pro zvýšení efektivity, ale i pro snížení nákladů na některé činnosti. Relevanci výsledků dosažených z dat dálkového průzkumu Země zajišťuje nezbytně nutná kalibrace a následná validace s daty pozemními (získanými in situ).

V oddělení GIS a kartografie probíhá od roku 2018 testování konkrétních úloh s optickými daty Evropské kosmické agentury (ESA), a to jak v nízkém prostorovém rozlišení (Sentinel-3), tak i v prostorovém rozlišení velmi vysokém (Sentinel-2). Rovněž je zde věnována pozornost datům snímaným v termálním pásmu elektromagnetického spektra (Landsat 7, 8 a družicový systém TERRA). A nelze opomenout ani data radarová (Sentinel-1). Konkrétními aplikacemi, které řešíme, jsou například monitoring některých ukazatelů stavu a jakosti koupacích vod, detekce sněhové pokrývky, monitoring půdní vlhkosti, určení povrchové teploty krajiny a hladiny vodních ploch.

Pro vytvoření poptávky nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.