On-line zdroje informací, GIS aplikace a mapové služby

VÚV TGM spravuje řadu specializovaných serverů s vodohospodářskou tematikou pro on-line využití jak pro odborníky, tak pro veřejnost, stejně tak i činnost samospráv a vodoprávních úřadů obcí. Moderní technologie geografických informačních systémů je dnes již neodmyslitelnou součástí řešení jakékoliv problematiky související se schematizací reálných prostorových jevů na zemském povrchu do podoby prostorových dat a jejich následných analýz a prezentace formou kartografických výstupů, mapových služeb a mapových aplikací v prostředí internetu. V rámci činnosti VÚV TGM nabízíme sběr, správu a aktualizaci prostorových dat nejen v oblasti vodního hospodářství, tvorbu účelových kartografických výstupů, řešení komplexních prostorových analýz a sdílení dat a výstupů řešených projektů v prostředí internetu prostřednictvím webových portálů, mapových služeb, mobilních a webových mapových aplikací.

Co nabízíme

Kompletní datový servis

Sběr a správa dat, datové analýzy, dostupnost dat, publikace a vizualizace dat a poradenství v oblasti GIS a kartografie

Více
Co nabízíme

Dálkový průzkum Země

Moderní způsob získávání informací o zemském povrchu s potenciálem pro využití ve vodním hospodářství

Více