Kompletní datový servis

Síla geografických informačních systémů je především v rozmanitých možnostech jejich analytických nástrojů, pomocí kterých lze získat mnohé informace ze zkoumaných dat. I když se to nemusí na první pohled zdát, GIS a jeho analýzy lze využít téměř pro jakákoliv data, neboť drtivou většinu informací lze lokalizovat v místě nebo v čase. Analyzovat je možné jak vektorová (body, linie, polygony), tak rastrová data či jejich kombinace. Výsledky analýz nemohou být kvalitní, pokud nejsou prováděny nad aktuálními a garantovanými daty a nejsou správně interpretovány. I toto je výzva pro naše oddělení, které se snaží zajistit jednotné a aktuální datové sady a garantované zdroje dat v rámci instituce i navenek. Neméně důležitá je i komunikace s řešiteli projektů a jejich edukace, aby si mohli ověřit, že geografické informační systémy jim mohou jejich práci ulehčit, ze zkoumaných dat získat co nejvíce informací a jejich výsledky elegantně vizualizovat.

Pro vytvoření poptávky nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.