On-line zdroje informací, GIS aplikace a mapové služby

VÚV TGM spravuje řadu specializovaných serverů s vodohospodářskou tematikou pro on-line využití jak pro odborníky, tak pro veřejnost, stejně tak i činnost samospráv a vodoprávních úřadů obcí. Moderní technologie geografických informačních systémů je dnes již neodmyslitelnou součástí řešení jakékoliv problematiky související se schematizací reálných prostorových jevů na zemském povrchu do podoby prostorových dat a jejich následných analýz a prezentace formou kartografických výstupů, mapových služeb a mapových aplikací v prostředí internetu. V rámci činnosti VÚV TGM nabízíme sběr, správu a aktualizaci prostorových dat nejen v oblasti vodního hospodářství, tvorbu účelových kartografických výstupů, řešení komplexních prostorových analýz a sdílení dat a výstupů řešených projektů v prostředí internetu prostřednictvím webových portálů, mapových služeb, mobilních a webových mapových aplikací.

Kontakty

Mgr. Aleš Zbořil

Vedoucí odboru ochrany vod a informatiky
Telefon: 602 130 278, email: ales.zboril@vuv.cz

Více