Operační program Praha – Pól růstu ČR

Podpora zlepšení kvality vody a prostředí v hl. m. Praze financovaná z prostředků EU (Evropské strukturální a investiční fondy).

Řešené projekty

Voda pro Prahu

Pojďte zjistit, v jakých podobách lze na pražskou vodu nahlížet a jak udržet její kvalitu i do budoucna

Více