Hydrologie, extrémní jevy, změna klimatu

Otázkami hospodaření s vodou se zabýváme od svého vzniku v roce 1919. Problematika povodní a nedostatku vody byla ústředním tématem mnoha významných projektů, obzvláště pak v posledních dvaceti letech jako reakce na řadu rozsáhlých povodní a roky s projevy sucha. V rámci výzkumných projektů se zabýváme především otázkami prevence a možného zmírnění negativních dopadů obou extrémních jevů na společnost a životní prostředí. V oblasti hydrologie se zaměřujeme na otázky kvantifikace a ochrany vodních zdrojů, na rozvoj a aplikaci metod měření a sledování parametrů pohybu vody v tocích a nádržích i na problematiku hydroekologie. Provádíme znaleckou a posudkovou činnost a podílíme se na řadě národních i mezinárodních projektů.