Posuzování správné činnosti laboratoří

ASLAB posuzuje odbornou způsobilost laboratoří podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří včetně odběru vzorků. Po úspěšném posouzení vydá ASLAB laboratoři Osvědčení o správné činnosti laboratoře. V příloze osvědčení jsou uvedeny pracovní postupy, které byly úspěšně posouzeny.

Pokud potřebujete věc zkonzultovat předem, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře.