Posuzování způsobilosti laboratoří

Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří (ASLAB) v rámci své činnosti:

  • posuzuje způsobilost laboratoří a vydává Osvědčení o správné činnosti laboratoře,
  • organizuje zkoušky způsobilosti v oblasti životního prostředí,
  • vydává Osvědčení o účasti v mezilaboratorním porovnávání zkoušek,
  • kontroluje dodržování zásad správné laboratorní praxe.

Detailnější informace včetně formulářů naleznete zde.