Správná laboratorní praxe

Správná laboratorní praxe je soubor pravidel tvořících systém práce testovacích zařízení při provádění neklinických studií bezpečnosti chemických látek a chemických přípravků; tato pravidla se týkají podmínek, za kterých se tyto studie plánují, kontrolují, zaznamenávají, předkládají a archivují. Povinnost testovacích zařízení zavést zásady SLP stanovuje §21 zákona č. 350/2011 Sb. (tzv. chemický zákon). Správná laboratorní praxe není určena pro testovací zařízení – laboratoře, provádějící rutinní kontrolní analýzy, např. provozní kontroly, analýzy pitných vod nebo ovzduší.

Pokud potřebujete věc zkonzultovat předem, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře.