Zkoušení způsobilosti

Mezinárodní program zkoušení způsobilosti v oblasti životního prostředí pořádá ASLAB jako organizátor zkoušení způsobilosti pověřený Ministerstvem životního prostředí, a to pro:

  • chemické a radiochemické analýzy,
  • mikrobiologické analýzy,
  • hydrobiologické analýzy.

Testování provádíme v těchto matricích:

  • pitné vody,
  • povrchové vody,
  • odpadní vody,
  • zeminy.

Po skončení každého běhu zkoušení způsobilosti obdrží laboratoř Osvědčení o účasti v zkoušení způsobilosti. V příloze osvědčení jsou uvedeny hodnoticí kritéria pro jednotlivé ukazatele, kterých se laboratoř zúčastnila.

Pokud potřebujete věc zkonzultovat předem, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře.