Povodně z přívalových srážek a erozní jevy

Povodně z přívalových srážek jsou nebezpečím, se kterým musíme v České republice počítat a být na něj připraveni. Tento typ povodní je charakteristický svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, který se rychle vrací do normálu.