RAINMAN – Integrated Heavy Rain Risk Management

Projekt se zabývá problematikou přívalových povodní, a to v evropském kontextu. Projekt byl řešen ve spolupráci 10 partnerských institucí ze 6 středoevropských zemí České republiky, Německa, Rakouska, Polska, Maďarska a Chorvatska. Projekt byl řešen v letech 2017–2020 v rámci mezinárodního programu Interreg.

Pozadí projektu

Problematika obtížně předpovídatelných přívalových povodní není v evropském měřítku dosud řešena. Z tohoto důvodu se šest středoevropských zemí rozhodlo podat společný projekt s cílem sdílet společné zkušenosti, metodiky řešení a zároveň vytvořit společné výstupy ve formě tzv. Toolboxu.

Cíle projektu

Cílem projektu je analyzovat dopady přívalových srážek a navrhnout metodické řešení, které by moli využít jiné evropské země. Dalšími cíli projektu bylo prostřednictvím výstupů např. katalogu opatření, mapování povodňových rizik a pilotních lokalit vytvořit tzv. Toolbox Tento výstup shromáždil zkušenosti a způsoby řešení vedoucí ke zmírnění dopadů přívalových povodní v evropském kontextu.

Metodika projektu

Projektu se účastnilo deset institucí z 6 šesti středoevropských zemí. Jednotliví řešitelé byli zastoupeni nejen ve formě výzkumných organizací, ale rovněž zástupci ministerstev, krajských úřadů a správců povodí. Řešení projektu bylo postaveno na čtyřech pracovních balíčcích, za které odpovídali vybraní projektoví partneři. VÚV TGM, v.v.i. odpovídalo za tvorbu katalogu opatření zmírňující dopady přívalových povodní. Další pracovní balíčky tvořily: Mapování povodňových rizik z přívalových srážek, Pilotní lokality a tvorba tzv. Toolboxu. Podrobné informace o projektu včetně všech výstupů jsou dostupné zde.