RAINMAN – Integrated Heavy Rain Risk Management

Projekt se zabývá problematikou přívalových povodní, a to v evropském kontextu. Projekt byl řešen ve spolupráci 10 partnerských institucí ze 6 středoevropských zemí České republiky, Německa, Rakouska, Polska, Maďarska a Chorvatska. Projekt byl řešen v letech 2017–2020 v rámci mezinárodního programu Interreg.