RESIBIL – Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání

Projekt Evropské unie, realizovaný v rámci česko-saského Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce, řešený v letech 2016–2020, který byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR) v programu přeshraniční spolupráce INTERREG. Projekt byl realizován v rámci úzké spolupráce mezi Saským zemským úřadem pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG), Českou geologickou službou a Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka.