Vlivy umělého zasněžování na vodní zdroje

Problematika vlivu odběrů vody pro účely technického zasněžování na průtoky vodních toků nebyla prozatím na území České republiky komplexně řešena. Pokud byl dopad řešen, tak zejména v souvislosti s některým z případů nadlimitního odběru vody. Odpůrci technického zasněžování a lyžování obecně tyto jednotlivé případy zobecňovali, tak že všechny odběry pro účely technického zasněžování mají významný dopad na pokles průtoků. Naopak provozovatelé lyžařských areálů poukazovali na fakt, že se jednalo o nahodilé jednotlivé případy individuálního nezodpovědného chování vybraných provozovatelů, které nelze ovlivnit, obdobně jako se to děje u ostatních odběratelů vody.